17 10. அடுத்த கட்டம்

கணினி மென்பொருள் சக்தி பேணுதல் முயற்சிகளுக்கு உதவலாம். ஆனால், இதில் மனிதர்களின் பங்கு, கணினிகளை விடப் பெரியது. சரியான அளவுகளை பதிவு செய்து அதனை அலச (analysis) கணினிகள் உதவும். ஆனால், ஏதாவது ஒரு அளவுகோலுடன் ஒப்பிட்டு பார்த்தால்தான், சரியான பாதையில் போகிறோமா இல்லையா என்று தெரிய வரும். எப்படியொரு அளவுகோலை நிறுவுவது? புலிக்கு மணி கட்டும் சமாச்சாரம் இது.

பல்வேறு துறைகள் சக்தியை பலவாறும் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. அதே போல, இயற்கை வளங்களும் பல வகைகளில் உபயோகிக்கப் படுகின்றன. உதாரணத்திற்கு, ஒரு காகிதத் தொழிற்சாலை என்று வைத்துக் கொண்டால், அதன் நீர், மின்சாரம், மரம் மற்றும் வெப்ப உபயோகம் ஒரு வகையில் இருக்கும். ஆனால், ஒரு அலுமினியத் தொழிலில், மரம் தயாரிப்பில் உபயோகிக்க மாட்டார்கள். ஏராளமான கனி வளம் மற்றும் மின்சாரம் உபயோகிக்கப் படும். எப்படி, அலுமினியத் தொழிலையும், காகிதத் தொழிலையும் ஒரே முறையில் அளவிடுவது? அத்துடன், இந்திய காகிதத் துறைக்கும், ஸ்வீடன் நாட்டு காகிதத் தொழிலையும் எப்படி அளவிடுவது?

இதைப் போன்ற பிரச்னைகளை சரியாக அணுகுவதற்கு, நடுநிலையான சில அலோசனைக் குழுக்கள் புதிய சிந்தனையுடன் இணையத்தை உபயோகிக்க சிபாரிசு செய்து வருகின்றன. எப்படி புலிக்கு மணி கட்டுகிறார்கள்? முதலில், பல நிறுவனங்கள் (குறிப்பாக, தயாரிப்பாளர்கள்), இம்முயற்சிக்கு மெதுவாக பங்கு பெற ஒப்புக் கொண்டு வருகிறார்கள். தயாரிப்பாளர்கள், அவர்கள் தயாரிப்பிற்கு ஏற்ப, வளங்களின் அளவுகளை இந்த நடுநிலை இணையதளத்தில் பதிவு செய்கிறார்கள். தயாரிப்பாளர் தங்களது பெயர்களை வெளியிட அவசியமில்லை. மிகவும் ரகசியமாக பாதுகாக்கப் படும் இந்த தகவல்களை, தயாரிப்பு முறை, மற்றும் தயாரிப்பு வாரியாக பிரித்து அந்தந்தத் தொழிலுக்கு அளவுகோல் (வெப்பம், மின்சாரம், நிலம், இயற்கை வளங்கள், நீர், ரசாயனம்) என்று இந்த நடுநிலை இணையதளம் வெளியிடும். இவ்வாறு ஒரு அளவுகோல் தயாரிப்பாளர்களுக்குக் கிடைத்தால், தாங்கள் எவ்வளவு சக்தி பேணுதல் முயற்சிகள் எடுக்க வேண்டும் என்று தெளிவாகிவிடும். இவ்வகை அளவுகள் இல்லாத வரை, கிணற்றில் கல் போட்ட கதைதான்.

License

மாற்று சக்தி முயற்சியா, சக்தி பேணலா? Copyright © 2015 by Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.. All Rights Reserved.

Feedback/Errata

Leave a Reply

Your email address will not be published.